Trò chơi của thảm họa

Miễn phí trò chơi trực tuyến

Trở thành một vị thần trong game đánh bại các yếu tố một cách dễ dàng quản lý các hiện tượng tự nhiên khác nhau, gây thiệt hại cho người dân địa phương.

Trò chơi trực tuyến:

MMORPG Games trực tuyến:


Chơi tương tự